logo

SVENSKA HAVSFORSKNINGSFÖRENINGEN

Swedish Society for Marine Sciences

Välkommen

In English

Svenska havsforskningsföreningen, SHF, är en ideell förening som verkar för att främja samarbete kring frågor som rör den marina miljön. Varje år anordnar SHF konferensen Havsforskardagarna, vars huvudsyfte är att främja spridandet av svensk forskning på nationell och internationell nivå.

Havsforskningsdagarna 2017

Vi är glada att meddela att Havsforskningsdagarna 2017 kommer arrangeras på Tjärnö marina forskningsstation 29 november – 1 december 2017. Årets konferens arrangeras tillsammans med Centrum för Hav och Samhälle på Göteborgs universitet.

I år kommer konferensen sätta ditt forskningsområde i ett större sammanhang genom inbjudna talare från såväl samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga discipliner. Konferensen avslutas med en paneldiskussion med alla inbjudna talare då vi diskuterar trender och framtida utmaningar inom marin forskning.

Inbjudna talare

Marie Stenseke, Human Geography, University of Gothenburg, Co-chair of the Multidisciplinary Expert Panel of Intergovernmental Platform on Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES)
Martin Visbeck, GEOMAR, physical oceanographer, Director of the Kiel “Future Ocean” cluster
Sverker Jagers, Department of political sciences, University of Gothenburg and director of Centre for collective action research (CeCAR)

Till anmälningssidan!
Syftet med Havsforskningsdagarna är att ge möjlighet till nya kontakter mellan både nya och etablerade havsforskare, med såväl samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig bakgrund. Under konferensen kommer det att ges möjlighet till både muntliga presentationer och posterpresentationer.

Under konferensen kommer också Dyrssenpriset att delas ut, 15 000 kr till bästa marina masteruppsats och 5000 kr till bästa marina kandidatuppsats. För mer information om nominering till Dyrssenpriset, klicka här!

Bli medlem

Du som är intresserad av eller jobbar med arbetsuppgifter relaterade till havet är välkommen som medlem i SHF. Som medlem i SHF får du möjlighet att påverka föreningens verksamhet och stödjer finansieringen av Dyrssenpriset.
Medlemsavgiften är för närvarande 50 kr betalas in på SHF:s plusgiro 42 79 14-7. Vänligen skriv hela ditt namn vid betalning och hjälp oss att hålla ett uppdaterat medlemsregister genom att registrera dig på länken nedan
För att få våra nyhetsbrev, registrera dig här.

Konferens 2014konferens 2014
Foto: Kristina Viklund

Senaste nytt

Anmälan till havsforskningsdagarna

Anmälan till konferensen kommer vara öppen till och med den 10 november. För anmälan av en presentation ska ett abstract skickas in senast den 1 oktober. Konferensavgiften är 2500 kr fram till och med 1 oktober och efter det 3000 kr. Doktorander samt master- och kandidatstudenter har 500 kr rabatt på priset. Till anmälningssidan!

Vinnare av Dyrssenpriset 2016

2016 var konkurrensen om stora Dyrssenpriset hård, hela 16 arbeten nominerades och flera höll hög kvalité. Efter en samlad bedömning av studiernas intressevärde, kunskapsnivån hos författaren, utförande av studien och presentation av arbetet har styrelsen nu beslutat vilka som tilldelas Dyrssenpriset 2016. Se vilka som vunnit under fliken Dyrssenpriset.