logo

SVENSKA HAVSFORSKNINGSFÖRENINGEN

Swedish Society for Marine Sciences

Havsforskningsdagarna

In English

Varje år arrangerar SHF Havsforskninsgdagarna. Det är en konferens med syfte att främja ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare, tjänstemän och konsulter inom olika marina ämnesområden, såsom biologi, kemi, oceanografi, ingenjörsvetenskap och geologi.

Alla som arbetar i Sverige inom marin forskning och övervakning, eller som på annat sätt har ett särskilt intresse för frågor som rör våra havsområden är välkomna att delta och dela sina erfarenheter och kunskaper under denna konferens. Deltagare är välkomna att presentera sitt arbete muntligt eller som poster, och SHF bjuder även in intressanta och inspirerande föredragshållare varje år. Havsforskningsdagarna är ett ypperligt tillfälle att presentera den senaste forskningen och projekt som pågår på nationell nivå.

Platsen för Havsforskningsdagarna varierar från år till år. Konferensen brukar locka 50-100 deltagare och detta mindre format är utmärkt för att skapa en familjär atmosfär med mycket diskussioner och en möjlighet att skapa värdefulla kontakter. Doktorander och studenter får en bra chans att utveckla sitt nätverk och få feedback på sin forskning.

Havsforskningsdagarna 2017

Vi är glada att meddela att Havsforskningsdagarna 2017 kommer arrangeras på Tjärnö marina forskningsstation 29 november – 1 december 2017. Årets konferens arrangeras tillsammans med Centrum för Hav och Samhälle på Göteborgs universitet.

I år kommer konferensen sätta ditt forskningsområde i ett större sammanhang genom inbjudna talare ifrån såväl samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga discipliner. Konferensen avslutas med en paneldiskussion med alla inbjudna talare då vi diskuterar trender och framtida utmaningar inom marin forskning.
Preliminärt schema för konferensen

Se vilka som presenterar på konferensen här. Observera att tiderna kan behöva justeras något men att avresetider från Göteborg och Tjärnö är fasta så att det är möjligt att planera sin resa till och från konferensen.

Inbjudna talare
Marie Stenseke, Human Geography, University of Gothenburg, Co-chair of the Multidisciplinary Expert Panel of Intergovernmental Platform on Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES)
Martin Visbeck, GEOMAR, physical oceanographer, Director of the Kiel “Future Ocean” cluster
Sverker Jagers, Department of political sciences, University of Gothenburg and director of Centre for collective action research (CeCAR)


Konferensavgift och anmälan till havsforskningsdagarna

Anmälan till konferensen kommer vara öppen till och med den 10 november, för att anmälan en presentation är sista dagen för att skicka in ett abstract den 15 oktober (OBS! Nytt sista datum!). Konferensavgiften är 2500 kr fram till och med 15 oktober (OBS! Nytt sista datum!) och efter det 3000 kr. Doktorander samt master- och kandidatstudenter har 500 kr rabatt på priset. Till anmälningssidan!

Syftet med Havsforskningsdagarna är att ge möjlighet till nya kontakter mellan både nya och etablerade havsforskare, med såväl samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig bakgrund. Under konferensen kommer det att ges möjlighet till både muntliga presentationer och posterpresentationer.

Under konferensen kommer också Dyrssenpriset att delas ut, 15 000 kr till bästa marina masteruppsats och 5000 kr till bästa marina kandidatuppsats. Under årets konferens kommer både vinnarna 2016 och 2017 att bjudas in för att presentera sina arbeten, eftersom konferensen tyvärr fick ställas in 2016. För mer information om nominering till Dyrssenpriset, klicka här!

Havsforskningsdagarna 2015
18-20 november i Lund

Havsforskningsdagarna 2015 hölls på Geologiska institutionen, Lund universitet, Sölvegatan 12 i Lund, till årets havsforskningsdagar kom 49 deltagare varav 19 studenter/unga forskare. Konferensen bjöd på mycket inspirerande och professionella inbjudna talare med stor bredd inom marin forskning. Unga studenter till seniora forskare höll dessutom egna föredrag samt lyssnade till andras presentationer om Sveriges aktuella marina forskning. Föredragen spann över alla de marina forskningsdisciplinerna inom naturvetenskap (biologi, kemi, geologi och oceanografi), men deltagarna bjöds även på mer tvärvetenskapliga presentationer angående samhällsaspekter och beslutsfattande kring marina frågor. Möjligheten att dessutom diskutera havsforskning med forskare från andra områden var mycket uppskattad och för unga forskare och studenter blev det ett utmärkt tillfälle att bredda sin kunskap inom den marina sfären. Både nya och gamla forskare fick möjlighet att knyta nya kontakter för eventuella framtida samarbeten.

Program finns här (pdf).

2015 års inbjudna talare var:

  • Professor Michele Casini, SLU
  • Professor Hans Hanson, Lunds universitet
  • Dr.Emma Kritzberg, Lunds universitet
  • Professor Catherine Legrand, Linneuniversitetet
  • Professor Caroline P. Slomp, Utrecht University, Nederländerna

Havsforskningskonferens 2014

Konferensen 2014 är till ända, och vi blickar tillbaka på tre fullspäckade dagar i Umeå. Organisationskommittén tackar sponsorer, plenarföreläsare, föredragshållare och alla deltagare för en lyckad konferens. Vi kan nu pusta ut ett litet tag, men snart är planeringen igång för Havsforskningsdagarna 2015. Håll utkik på hemsidan för information.

Läs mer om konferensen 2014 här

forskning
Foto: Andrea Gillgren

forskning
Foto: Katarina Konradsson