logo

SVENSKA HAVSFORSKNINGSFÖRENINGEN

Swedish Society for Marine Sciences

Resebidrag

In English

Studenter och doktorander kan ansöka om resebidrag för att delta i Havsforskningsdagarna. Resebidraget ges i första hand till de som deltar aktivt i konferensen genom att presentera ett föredrag eller en poster om sin egen forskning.

Skicka din ansökan om resebidrag senast två veckor efter att Havsforskningsdagarna har avslutats. Storleken på bidraget varierar beroende på föreningens budget för året samt hur många som ansöker om resebidrag. Tyvärr kan vi därför inte på förhand ange hur stort resebidraget är.

Kontakta vår kassör för mer information.

forskning
Foto: Andrea Gillgren