logo

SVENSKA HAVSFORSKNINGSFÖRENINGEN

Swedish Society for Marine Sciences

Resebidrag

In English

Studenter och doktorander kan ansöka om resebidrag för att delta i Havsforskningsdagarna. Resebidraget ges i första hand till de som deltar aktivt i konferensen genom att presentera ett föredrag eller en poster om sin egen forskning.

Kontakta vår kassör för mer information.

forskning
Foto: Andrea Gillgren