Dyrssenpriset 2020

Examensarbeten inom det marina fältet på masternivå som har godkänts mellan 1 juli 2019 och 30 juni 2020 är berättigade till nominering till Dyrssen-priset 2020. Projektet måste ligga inom en marinvetenskaplig disciplin och granskas vid ett svenskt universitet. De två bästa avhandlingarna får ett kontantpris och uppmanas att tala vid Marine Science Conference. Kontantpriser är 10.000 SEK för första pris och 5.000 SEK för andra pris.

Vi accepterar nomineringar till Dyrssen-priset fram till 21 augusti. Nomineringen skickas till dyrssen(at)shf.se, hit kan du också vända dig med frågor rörande Dyrssenpriserna.