Havsforskningsdagarna 2021

Tisdag 23:e och onsdag 24:e november

Blandat digitalt och fysiskt möte

Styrelsen för Svenska Havsforskningsföreningen välkomnar alla som är engagerade och intresserade av marina vetenskaper, förvaltning och miljöövervakning till denna konferens om HAVET! Mötet fokuserar på aktuella aspekter av forskning, förvaltning och miljöövervakning i marina system. Årets tema kommer relatera till salinitetsgradienter längs den svenska kustzonen, från Bottenhavet och Bottenviken till Kattegatt och Skagerrak. Utöver muntliga presentationer och posterpresentationer kommer det finnas utrymme för nätverkande och kontaktskapande.

Mötet kommer på grund av rådande pandemi att huvudsakligen arrangeras digitalt via Zoom, men beroende på utvecklingen under hösten kommer det förmodligen även finnas begränsade möjligheter att deltaga på plats (Wallenbergs konferenscentrum, Göteborg). Ytterligare mötesinformation och detaljer för anmälan skickas ut inom kort.

Vill du hålla en presentation eller visa en poster på konferensen kan du redan nu skicka en intresseanmälan tillsammans med en tentativ titel till styrelsen@shf.se.

VARMT VÄLKOMNA

Styrelsen för Svenska Havsforskningsföreningen