Annual meeting

Annual meeting 2020

Svenska Havsforskningsföreningen kallar till årsmöte 16 december 2020 kl. 16:30 – 18:00 i anslutning till Havsforskningsdagarna 2020. Årsmötet och Havsforskningsdagarna kommer på grund av rådande pandemi att arrangeras digitalt via Zoom. Ytterligare mötesinformation och detaljer för anmälan skickas ut separat via e-post.

Anyone is welcome!

Contact the board at styrelsen@shf.se should you have any questions.

Documents

Kallelse SHF årsmöte 2020.pdf

Bokslut_20190901-20200831.pdf

Utfall_20190901-20200831.pdf

Budget_SHF_20200901-20210831.pdf

Verksamhetsberättelse 20192020.pdf

Revisionsberättelse_20190901-20200831.pdf