Dyrssen Award 2018

Bedömningen av de nominerade arbetena för Dyrssenpriset 2018 utfördes av styrelsen utifån studiernas intressevärde, kunskapsnivån hos författaren, utförande av studien och presentation av arbetet. Kampen om Stora Dyrssenpriset var mycket hård även i 2018, med två extra starka kandidater.

Stora Dyrssenpriset 2018 gick till Vera Telemo för masterarbetet “Discarding the landing obligation – Swedish fishers’ commitment to the EU discard ban” utfört vid Stockholm Resilience Center, Stockholms univsersitet. Styrelsen beslutade även att ge ett hedersomnämnande till Kristoffer Stedt för masterarbetet “Integrated multi-trophic aquaculture – The potential of using Saccharina latissima and Mytilus edulis as bioremediative species in sea-based aquaculture systems” utfört vid Institutionen för marina veteskaper, Göteborgs universitet.

Lilla Dyrssenpriset 2018 gick till Anna Lunde Hermansson för kandidatarbetet “Speciation of dissolved copper in surface seawater – Evaluation and development of models incorporating the NICA-Donnan approach to include the complexation of organic ligands”, utfört vid Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet. Lilla Dyrssenpriset delades ut sista gången år 2018.

Vinnarna presenterade sina arbeten under Havsforskningsdagarna 2018 som arrangerades tillsammans med Chalmers initiativseminarium “Marine Challenges – Blue Solutions – Engineering for a sustainable use of our Oceans” 6-7 november 2018 i Göteborg.