Marine Sciences Conference

The Swedish Society for Marine Sciences (Svenska havsforskningsföreningen, SHF) organises the Swedish Marine Science conference (Havsforskningsdagarna) once a year. The conference is an interdisciplinary marine conference where scientists, officials, consultants, biologists, chemists, oceanographers, engineers and geologists meet and share their experiences and knowledge during a small-scale, 2-3 days conference.

Alla som arbetar i Sverige inom marin forskning och övervakning, eller som på annat sätt har ett särskilt intresse för frågor som rör våra havsområden är välkomna att delta och dela sina erfarenheter och kunskaper under denna konferens. Deltagare är välkomna att presentera sitt arbete muntligt eller som poster, och SHF bjuder även in intressanta och inspirerande föredragshållare varje år. Havsforskningsdagarna är ett ypperligt tillfälle att presentera den senaste forskningen och projekt som pågår på nationell nivå.

Marine Science Days 2019 in Öregrund, 12-14 November

This year SHF is organizing the Marine Science Days in collaboration with SLU Aqua in Öregrund, 12-14 November. The keynote speakers will focus on the connections between research, management and monitoring. The conference will end with a panel discussion on this topic with the keynote speakers. We welcome everyone working in marine science, management and monitoring to participate.

Mer info här