Havsforskningsdagarna

Varje år arrangerar SHF Havsforskninsgdagarna. Det är en konferens med syfte att främja ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare, tjänstemän och konsulter inom olika marina ämnesområden oceanografi, maringeologi, marin kemi, biologi, ekologi och ingenjörsvetenskap.

Alla som arbetar i Sverige inom marin forskning och övervakning, eller som på annat sätt har ett särskilt intresse för frågor som rör våra havsområden är välkomna att delta och dela sina erfarenheter och kunskaper under denna konferens. Deltagare är välkomna att presentera sitt arbete muntligt eller som poster, och SHF bjuder även in intressanta och inspirerande föredragshållare varje år. Havsforskningsdagarna är ett ypperligt tillfälle att presentera den senaste forskningen och projekt som pågår på nationell nivå.

Konferensen Havsforskningsdagarna 2024