Havsforskningsdagarna

Varje år arrangerar SHF Havsforskninsgdagarna. Det är en konferens med syfte att främja ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare, tjänstemän och konsulter inom olika marina ämnesområden, såsom biologi, kemi, oceanografi, ingenjörsvetenskap och geologi.

Alla som arbetar i Sverige inom marin forskning och övervakning, eller som på annat sätt har ett särskilt intresse för frågor som rör våra havsområden är välkomna att delta och dela sina erfarenheter och kunskaper under denna konferens. Deltagare är välkomna att presentera sitt arbete muntligt eller som poster, och SHF bjuder även in intressanta och inspirerande föredragshållare varje år. Havsforskningsdagarna är ett ypperligt tillfälle att presentera den senaste forskningen och projekt som pågår på nationell nivå.

Havsforskningsdagarna 2020

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 har styrelsen för Svenska havsforskningsföreningen har beslutat att årets Havsforskningsdagar inte kommer att genomföras under hösten 2020. Planering angående årsmöte och årets Dyrssen-vinnares presentationer pågår.

Havsforskningsdagarna 2019 i Öregrund 12-14 november

Vi är mycket glada att meddela att Havsforskningsdagarna 2019 arrangeras tillsammans med SLU Aqua i Öregrund, 12-14 november. Inbjudna talare kommer att fokusera på kopplingar mellan forskning, förvaltning och miljöövervakning. Konferensen avslutas med en paneldiskussion kring detta ämne med de inbjudna talarna. Vi välkomnar varmt alla som är aktiva inom marina vetenskaper, förvaltning och miljöövervakning till denna konferens!

Mer info här