Havsforskningsdagarna

Varje år arrangerar SHF Havsforskninsgdagarna. Det är en konferens med syfte att främja ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare, tjänstemän och konsulter inom olika marina ämnesområden, såsom biologi, kemi, oceanografi, ingenjörsvetenskap och geologi.

Alla som arbetar i Sverige inom marin forskning och övervakning, eller som på annat sätt har ett särskilt intresse för frågor som rör våra havsområden är välkomna att delta och dela sina erfarenheter och kunskaper under denna konferens. Deltagare är välkomna att presentera sitt arbete muntligt eller som poster, och SHF bjuder även in intressanta och inspirerande föredragshållare varje år. Havsforskningsdagarna är ett ypperligt tillfälle att presentera den senaste forskningen och projekt som pågår på nationell nivå.

Havsforskningsdagarna 2020

Vi välkomnar alla som är engagerade och intresserade av marina vetenskaper, förvaltning och miljöövervakning till denna endagskonferens om HAVET den 16 december! Mötet fokuserar på aktuella aspekter av forskning, förvaltning och miljöövervakning i marina system. Utöver muntliga presentationer och posterpresentationer kommer det finnas utrymme för nätverkande och kontaktskapande.

Mötet kommer på grund av rådande pandemi att arrangeras digitalt via Zoom, men det finns även begränsade möjligheter att deltaga på plats (Wallenbergs konferenscentrum, Göteborg). Ytterligare mötesinformation och detaljer för anmälan skickas ut i mitten av november.

Vill du hålla en presentation eller visa en poster på konferensen kan du redan nu skicka en intresseanmälan tillsammans med en tentativ titel till styrelsen@shf.se.

VARMT VÄLKOMNA

Styrelsen för Svenska Havsforskningsföreningen