Havsforskningsdagarna 2022

Tid: 16 november kl. 13:00 – 18 november kl. 12:00
Plats: William-Olssonsalen i Geovetenskapens hus, Stockholms universitets campus, Frescati.

Under uppbyggnad!