Havsforskningsdagarna 2021

Tid: 23 november 13:00 – 24 november 17:15
Plats: ZOOM and Konferenscenter Wallenberg, Medicinaregatan 20, 413 90 Göteborg

Svenska Havsforskningsföreningen välkomnar alla som är engagerade och intresserade av marina vetenskaper, förvaltning och miljöövervakning till denna konferens om HAVET ! Mötet fokuserar på aktuella aspekter av forskning, förvaltning och miljöövervakning i marina system. Årets tema kommer relatera till salinitetsgradienter längs den svenska kustzonen, från Bottenhavet och Bottenviken till Kattegatt och Skagerrak. Utöver muntliga presentationer och posterpresentationer kommer det finnas utrymme för nätverkande och kontaktskapande. Därtill arrangeras föreningens årsmöte 24/11.

Konferensen arrangeras på grund av rådande pandemi digitalt via Zoom, men det finns även begränsade möjligheter att deltaga på plats i Wallenbergs konferenscentrum, Göteborg. I anmälan uttrycks önskemål om att bidra genom ”speed talk” (< 5 min) och presentation av en digital poster (max 4 bilder). Ytterligare mötesinformation och detaljer för deltagande skickas ut snarast möjligt inför konferensen.

Beroende på antal anmälningar och rådande samhällsutveckling kan styrelsen för Svenska Havsforskningsföreningen behöva prioritera och begränsa bland önskemålen om deltagande på plats. Ansökningar från studenter (MSc) och doktorander (PhD) samt från forskare tidigt i karriären (post doc) ges i första hand prioritet att deltaga på plats. Ett begränsat antal resestipendier finns att tillgå.

Anmälan för deltagande på plats är nu stängd.

Anmälan för deltagande online är nu stängd.

VARMT VÄLKOMNA
Styrelsen (styrelsen@shf.se) för Svenska Havsforskningsföreningen

Klicka på programmet för att öppna som pdf