Nyheter

Havsforskningsdagarna 2020

Vi välkomnar alla som är engagerade och intresserade av marina vetenskaper, förvaltning och miljöövervakning till denna endagskonferens om HAVET den 16 december! Mötet fokuserar på aktuella aspekter av forskning, förvaltning och miljöövervakning i marina system. Utöver muntliga presentationer och posterpresentationer kommer det finnas utrymme för nätverkande och kontaktskapande.

Mötet kommer på grund av rådande pandemi att arrangeras digitalt via Zoom, men det finns även begränsade möjligheter att deltaga på plats (Wallenbergs konferenscentrum, Göteborg). Ytterligare mötesinformation och detaljer för anmälan skickas ut i mitten av november.

Vill du hålla en presentation eller visa en poster på konferensen kan du redan nu skicka en intresseanmälan tillsammans med en tentativ titel till styrelsen@shf.se.

VARMT VÄLKOMNA

Styrelsen för Svenska Havsforskningsföreningen

Årsmöte 2020

Svenska havsforskningsföreningen kallar till årsmöte den 16 december 2020. Läs mer om årsmötet här.