Uncategorized

Stort grattis till Dyrssenpristagarna 2021!

Svenska Havsforskningsföreningen är mycket glada att kunna meddela att Dyrssenpriset 2021 för bästa avhandling inom marina vetenskaper på masternivå går till:

Kinlan Jan (förstapris) för examensarbetet Copepod feeding preferences along the Baltic Sea environmental gradients – an assessment of zooplankton interactions using DNA metabarcoding

Simon Henriksson (andrapris) för examensarbetet Mixed origin of juvenile cod on the Swedish west coast – a population genetic study

Kimberly Arfwedson (hedersomnämnande) för examensarbetet Representativity of Marine Protected Areas along the Swedish West Coast – evaluating the effectiveness of the existing network and identifying expansion opportunities in the Skagerrak