Dyrssenpriset 2023

Svenska Havsforskningsföreningen förvaltar och utser årligen vinnare av Dyrssenpriset för de två bästa examensarbeten inom det marina området på masternivå. Förstapris är 10 000 kronor och andrapris 5 000 kronor. Priset är instiftat av SHF för att hedra David Dyrssen (1922 – 2011), professor emeritus i analytisk kemi vid Göteborgs universitet. Han verkade aktivt för ett samarbete över ämnesgränserna inom det marina området och var en av initiativtagarna till Svenska Havsforskningsföreningen.

Svenska havsforskningsföreningen är mycket glada att kunna meddela att Dyrssenpriset 2023 för bästa examensarbete (första- och andrapris) inom marina vetenskaper på masternivå går till:

María Eugenia (Maru) Bernal Gómez, Göteborgs universitet

Linking sexual reproduction with genetic diversity and connectivity in the seagrass Zostera marina (L.)

Wilma Ljungberg, Göteborgs universitet

CO2 uptake and carbonate biogeochemistry along a tidal glacier-lagoon-ocean continuum

Tack alla studenter, handledare och examinatorer för nomineringsbidragen till årets Dyrssenpris! Bedömningen utgår från fyra huvudsakliga kriterier: intressevärde, kunskapsnivå, utförande, och presentation. Totalt 18 nominerade examensarbeten granskades av styrelsen, två hedersordföranden, samt två tidigare styrelseledamöter. Priserna delas ut i samband med Svenska havsforskningsföreningens årsmöte under Havsforskningsdagarna 21-23 november i Umeå. Vinnarna bjuds in att presentera sina arbeten under konferensen.

Läs nyhet från Göteborgs universitet (2023-11-02):
Marina studenter prisas för masterarbeten om ålgräs och smältande glaciärer
Marine students awarded for master’s theses on eelgrass and melting glaciers