Dyrssenpriset

Svenska Havsforskningsföreningen förvaltar och utser årligen vinnare av Dyrssenpriset för de två bästa examensarbeten inom det marina området på masternivå. Förstapris är 10 000 kronor och andrapris 5 000 kronor. Priset är instiftat av SHF för att hedra David Dyrssen (1922 – 2011), professor emeritus i analytisk kemi vid Göteborgs universitet. Han verkade aktivt för ett samarbete över ämnesgränserna inom det marina området och var en av initiativtagarna till Svenska Havsforskningsföreningen.

Dyrssenpriset 2023 – nomineringen öppen till och med 15 september!

Alla examensarbeten inom det marina området som godkänts mellan 1 juli 2022 och 30 juni 2023 kan nomineras till Dyrssenpriset 2023. Examensarbetet bör ha anknytning till ett universitet eller en högskola i Sverige. Nomineringen kan skickas in av studenten själv, men måste innehålla ett nomineringsbrev från handledare eller examinator samt kontaktuppgifter till denne (e-mail räcker). Nomineringen ska innehålla följande:

  • Uppsatsen i pdf-format
  • Nomineringsbrev från handledare eller examinator
  • Namn, adress och den nominerades e-postadress
  • Universitet och institution där uppsatsen godkänts
  • Namn och e-post till handledare för examensarbetet
  • Antalet högskolepoäng

Nomineringen skickas till dyrssen(at)shf.se, hit kan du också vända dig med frågor rörande Dyrssenpriserna.

Priserna delas ut i samband med Svenska Havsforskningsföreningens årsmöte november 2023.