Dyrssenpriset

Svenska Havsforskningsföreningen delar årligen ut Dyrssenpriset för de två bästa masterarbeten i marina vetenskaper i Sverige. Priser delas ut till de två bästa nomineringarna: Första pris är 10 000 kr och andra pris är 5 000 kr. Priset är instiftat av SHF för att hedra David Dyrssen (1922 – 2011), emeritusprofessor i analytisk kemi vid Göteborgs universitet. Som en av grundarna av Svenska Havsforskningsföreningen ägnade han sin karriär åt att vara en aktiv förespråkare för främjandet av tvärvetenskaplig forskning inom marin vetenskap. 

Priserna 2024 delas ut under Havsforskningsdagarnas möte, som hålls i Kalmar i november 2024. 

Nominera kandidater till Dyrssenpriset 2024 senast 31 augusti!

Nomineringen ska skickas till dyrssen(at)shf.se.

Alla examensarbeten inom det marina området som godkänts mellan 1 juli 2023 och 30 juni 2024 kan nomineras till Dyrssenpriset 2024. Examensarbetet bör ha anknytning till ett universitet eller en högskola i Sverige. Nomineringen kan skickas in av studenten själv, men måste innehålla ett nomineringsbrev från handledare eller examinator samt kontaktuppgifter till denne (e-mail räcker). 

Nomineringspaketet ska innehålla följande, i en pdf fil:

 1. Täckblad som inkluderar
  • Namn, adress och den nominerades e-mailadress
  • Universitet och institution där uppsatsen godkänts
  • Antal högskolepoäng
  • Namn och e-mail till handledare för examensarbetet
 2. Nominering från handledare eller examinator
 3. Uppsatsen i pdf-format

Nomineringen skickas till dyrssen(at)shf.se, hit kan du också vända dig med frågor rörande Dyrssenpriserna.

Frågor? Kontakta oss när som helst på dyrssen@shf.se!