Dyrssenpriset

Svenska Havsforskningsföreningen förvaltar och utser årligen vinnare av Dyrssenpriset för de två bästa examensarbeten inom det marina området på masternivå. Förstapris är 10 000 kronor och andrapris 5 000 kronor. Priset är instiftat av SHF för att hedra David Dyrssen (1922 – 2011), professor emeritus i analytisk kemi vid Göteborgs universitet. Han verkade aktivt för ett samarbete över ämnesgränserna inom det marina området och var en av initiativtagarna till Svenska Havsforskningsföreningen.

Nominera kandidater till Dyrssenpriset 2022 senast 28 september!

Alla examensarbeten inom det marina området som godkänts mellan 1 juli 2021 och 30 juni 2022 kan nomineras till Dyrssenpriset 2022. Examensarbetet bör ha anknytning till ett universitet eller en högskola i Sverige. Nomineringen kan skickas in av studenten själv, men måste innehålla ett nomineringsbrev från handledare eller examinator samt kontaktuppgifter till denne (e-mail räcker). Nomineringen ska innehålla följande:

  • Uppsatsen i pdf-format
  • Nominering från handledare eller examinator
  • Namn, adress och den nominerades e-mailadress
  • Universitet och institution där uppsatsen godkänts
  • Namn och e-mail till handledare för examensarbetet
  • Antal högskolepoäng

Nomineringen skickas till dyrssen(at)shf.se, hit kan du också vända dig med frågor rörande Dyrssenpriserna.

Priserna delas ut i samband med Svenska Havsforskningsföreningens årsmöte i Stockholm, 17 november 2022.