Om oss

Svenska havsforskningsföreningen SHF, är en ideell förening som sedan vår start 1967, har verkat för att främja samarbete mellan svenska institutioner och personer som alla arbetar kring frågor som rör den marina miljön, vare sig det är biologisk, fysisk, geologisk, kemisk eller teknisk havsforskning eller marin miljöövervakning. Som ett led i detta arbete, anordnar vi varje år Havsforskardagarna; en konferens vars huvudsyfte är att främja spridandet av svensk forskning på nationell och internationell nivå. Genom havsforskardagarna erbjuder vi ett forum med stark kontinuitet men även i ett format som främjar samarbete mellan forskare och privata organisationer.

Vi hoppas att under många år framöver fortsatt kunna stödja svensk havsforskning och vi uppmanar därför alla att visa sitt stöd för föreningen genom att fortsätta vara eller bli nya medlemmar. Läs mer om medlemskap här.