Dyrssenpriset 2020

Svenska Havsforskningsföreningen är mycket glada att kunna meddela att Dyrssenpriset 2020 för bästa avhandling inom marina vetenskaper på masternivå går till:

Adele Maciute (förstapris) för examensarbetet Oxygen respiration rates by aquatic nematodes.

Monica Tenorio de Figueiredo Gabell (andrapris) för examensarbetet Seasonal changes in habitat use by fishes within a shallow tropical seascape.

Utvärderingen av årets nominerade arbeten var särskilt svår då alla avhandlingar var mycket intressanta, välskrivna och var av allmänt hög kvalitet. Svenska Havsforskningsföreningen är därför också mycket glada att tilldela hedersomnämnanden till:

Emelie Rietz (hedersomnämnande) för examensarbetet Evaluation of Sentinel-2 and RapidEye imagery for measurements of submerged aquatic vegetation.

Anna Lunde Hermansson (hedersomnämnande) för examensarbetet Solubility of calcium carbonate – Development of methods to measure dissolution of CaCO3 minerals.

Dyrssenpriset

Dyrssenpriset är instiftat av SHF för att hedra David Dyrssen (1922 – 2011), professor emeritus i analytisk kemi vid Göteborgs universitet. Han verkade aktivt för ett samarbete över ämnesgränserna inom det marina området och var en av initiativtagarna till Svenska Havsforskningsföreningen.

Examensarbeten inom det marina fältet på masternivå som har godkänts mellan 1 juli 2019 och 30 juni 2020 är berättigade till nominering till Dyrssenpriset 2020. Projektet måste ligga inom en marinvetenskaplig disciplin och granskas vid ett svenskt universitet. De två bästa avhandlingarna får ett kontantpris och bjuds in till att presentera avhandlingen i samband med föreningens årsmöte och konferensen Havsforskningsdagarna. Kontantpriser är 10.000 SEK för första pris och 5.000 SEK för andra pris. Priserna delas ut i samband med Svenska Havsforskningsföreningens årsmöte hösten 2020.