Styrelsen

Ordförande

Lena Viktorsson
SMHI, Havsmiljöenheten i Göteborg
ordforande(at)shf.se

Vice ordförande | Dyrssenpriset

Tiina Salo
Stockholms universitet, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
vice_ordforande(at)shf.se | dyrssen(at)shf.se

Sekreterare | Webmaster

Adam Ulfsbo
Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper
sekreterare(at)shf.se | webmaster(at)shf.se

Kassör

Elin Almroth-Rosell
SMHI, Göteborg
kassor(at)shf.se

Ledamot

Jenny Ask
Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
ledamot(at)shf.se