Styrelsen

Styrelsens gemensamma e-postadress: styrelsen(at)shf.se

Ordförande
Stefan Hulth
Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper
ordforande(at)shf.se

Vice ordförande | Dyrssenpriset
Karolina Eriksson
Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
vice_ordforande(at)shf.se | dyrssen(at)shf.se

Sekreterare
Adam Ulfsbo
Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper
sekreterare(at)shf.se

Skattmästare
Elin Almroth Rosell
SMHI, Västra Frölunda
kassor(at)shf.se

Ledamot
Malin Olofsson
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
ledamot(at)shf.se