Styrelsen

Styrelsens gemensamma e-postadress: styrelsen(at)shf.se

Ordförande
Stefan Hulth
Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper
ordforande(at)shf.se

Vice ordförande | Dyrssenpriset
Karolina Eriksson
Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
vice_ordforande(at)shf.se | dyrssen(at)shf.se

Sekreterare
Adam Ulfsbo
Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper
sekreterare(at)shf.se

Skattmästare
Jakob Walve
Stockholms universitet, Institutionen för ekologi miljö och botanik
kassor(at)shf.se

Ledamot
Malin Olofsson
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
ledamot(at)shf.se