Styrelsen

Styrelsens gemensamma e-postadress: styrelsen(at)shf.se

Ordförande
Carina Bunse
Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper
ordforande(at)shf.se

Vice ordförande | Dyrssenpriset
Heidi Burdett
Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
vice_ordforande(at)shf.se | dyrssen(at)shf.se

Sekreterare
Volker Brüchert
Stockholms universitet, Institutionen för geologiska vetenskaper
sekreterare(at)shf.se

Skattmästare
Jakob Walve
Stockholms universitet, Institutionen för ekologi miljö och botanik
kassor(at)shf.se

Ledamot
Malin Olofsson
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
ledamot(at)shf.se