Havforskningsdagarna 2024

Tid: 26 – 28 November 2024

Plats: Linnéuniversitet, Kalmar

Svenska Havsforskningsföreningen välkomnar alla som är engagerade och intresserade av marina vetenskaper, förvaltning och miljöövervakning till denna konferens om HAVET ! Mötet fokuserar på aktuella aspekter av forskning, förvaltning och miljöövervakning i marina system. Utöver muntliga presentationer och posterpresentationer kommer det finnas utrymme för nätverkande och kontaktskapande.