Välkommen

Svenska havsforskningsföreningen, SHF, är en ideell förening som verkar för att främja samarbete kring frågor som rör den marina miljön. Varje år anordnar SHF konferensen Havsforskardagarna, vars huvudsyfte är att främja spridandet av svensk forskning på nationell och internationell nivå.

Havsforskningsdagarna 2019 i Öregrund 12-14 november

Vy över Öregrund i oktober

Vi är mycket glada att meddela att Havsforskningsdagarna 2019 arrangeras tillsammans med SLU Aqua i Öregrund, 12-14 november. Inbjudna talare kommer att fokusera på kopplingar mellan forskning, förvaltning och miljöövervakning. Konferensen avslutas med en paneldiskussion kring detta ämne med de inbjudna talarna. Vi välkomnar varmt alla som är aktiva inom marina vetenskaper, förvaltning och miljöövervakning att delta!

Inbjudna talare

Anna Gårdmark, professor, SLU Aqua
Jan Schmidtbauer Crona, utredare, Enheten för havsplanering, Havs- och Vattenmyndigeten
Anna Sobek, Universitetslektor, Stockholms universitet institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Konferensen avslutas med ett panelsamtal med alla inbjudna talare.

Under konferensen kommer också Dyrssenpriset att delas ut för bästa marina masteruppsats. Förstapris tilldelas 10 000 kr och andrapriset tilldelas 5 000 kr.