Hem

Svenska havsforskningsföreningen (SHF), är en ideell förening som sedan vår start 1967, har verkat för att främja samarbete mellan svenska institutioner och personer som alla arbetar kring frågor som rör den marina miljön, vare sig det är biologisk, fysisk, geologisk, kemisk eller teknisk havsforskning eller marin miljöövervakning. Som ett led i detta arbete, anordnar vi varje år Havsforskningsdagarna; en konferens vars huvudsyfte är att främja spridandet av svensk forskning på nationell och internationell nivå. Genom Havsforskardagarna erbjuder vi ett forum med stark kontinuitet, men även i ett format som främjar samarbete mellan forskare och privata organisationer.

Medlemskap

Vi hoppas att under många år framöver fortsatt kunna stödja svensk havsforskning och vi uppmanar därför alla att visa sitt stöd för föreningen genom att fortsätta vara eller bli nya medlemmar. Läs mer om medlemskap här.

@Barefoot_Lab @wilmaoffshore @havsforskning @Sea_and_Society @Naturvetenskap @H2Osci @yyyyvonne @alexcabralds @diLinnex Congratulations! That sounds like a fascinating project.

I am delighted to see such a prize in honor of Prof. David Dyrssen, who I had the honor to have met on multiple occasions.

I feel grateful to @havsforskning for recognizing my work 😊

But above all, I feel extremely grateful to be surrounded my supportive people whom I admire...it was only possible thanks to you @MarleneJahnke3 @Stefanie_Ries @EllikaFaust @zorrogroup (and a lot more people)!

Öppet hus om den planerade nationalparken i Nämdöskärgården. 10 oktober, kl 15:30 - 18:00 Plats: Fyrhuset, Gammelbodavägen 1, Stavsnäs. Foto: Länsstyrelsen Stockholms län. https://tinyurl.com/mw5sew4s

Load More