Välkommen

Svenska havsforskningsföreningen, SHF, är en ideell förening som verkar för att främja samarbete kring frågor som rör den marina miljön. Varje år anordnar SHF konferensen Havsforskardagarna, vars huvudsyfte är att främja spridandet av svensk forskning på nationell och internationell nivå.

Havsforskningsdagarna 2020

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 har styrelsen för Svenska havsforskningsföreningen har beslutat att årets Havsforskningsdagar inte kommer att genomföras under hösten 2020. Planering angående årsmöte och årets Dyrssen-vinnares presentationer pågår.

Havsforskningsdagarna i Öregrund, November 2019

Vy över Öregrund i oktober

Havsforskningsdagarna 2019 arrangerades tillsammans med SLU Aqua i Öregrund. Inbjudna talare fokuserade på kopplingar mellan forskning, förvaltning och miljöövervakning. Konferensen avslutades med en paneldiskussion kring detta ämne med de inbjudna talarna. Vi tackar alla som är aktiva inom marina vetenskaper, förvaltning och miljöövervakning för ert deltagande!

Inbjudna talare

Anna Gårdmark, professor, SLU Aqua
Jan Schmidtbauer Crona, utredare, Enheten för havsplanering, Havs- och Vattenmyndigeten
Anna Sobek, Universitetslektor, Stockholms universitet institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Under konferensen delades även Dyrssenpriset ut för bästa marina masteruppsats. Förstapris tilldelas 10 000 kr och andrapriset tilldelas 5 000 kr.