Medlemskap

Du som är intresserad av eller jobbar med arbetsuppgifter relaterade till havet är välkommen som medlem i SHF. För att medlemsregistret skall fungera och därmed föreningens epostutskick, måste namn och epost anges vid inbetalningen och registreras i vårat medlemsregister.

Klicka här för registrering som medlem (Google Forms)

Som medlem av SHF får du möjlighet att påverka föreningens verksamhet och stödjer finansieringen av Dyrssenpriset. SHF:s medlemsregister används för att distribuera information om Havsforskningsdagarna.

Medlemsavgiften är 50 kr för studenter och 100 kr för övriga, betalas in via SHF:s Swish: 123 338 7719 eller via Bankgiro: 5326-2929.

Frågor kring medlemsskapet kan sändas till medlem(at)shf.se.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya datalagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR skall se till att företag och organisationer hanterar personuppgifter rätt. Svenska havsforskningsföreningen behandlar Dina personuppgifter (e-postaddress och namn) uteslutande för att kunna behandla nyhetsutskick och information kring den årliga konferensen Havsforskningsdagarna och nomineringar till Dyrssenpriset. Dina uppgifter behålls tills vidare om inget annat anges. Du har rätt att begära ut Dina uppgifter i vårt system, begära uppdatering av felaktiga uppgifter och begära radering av Dina uppgifter. Vid frågor om föreningens behandling av personuppgifter vänligen kontakta styrelsen. Du har även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av Dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.