Dyrssenpriset 2019

Kampen om Dyrssenpriset 2019 var mycket hård. Bedömningen av de nominerade arbetena för Dyrssenpriset 2019 utfördes av styrelsen utifån studiernas intressevärde, kunskapsnivån hos författaren, utförande av studien och presentation av arbetet.

Förstapris för bästa mastersarbete inom marina vetenskaper går till:

Kyra Spaan (Stockholms universitet) för hennes examensarbete ”Fluorine mass balance in marine mammals from the Northern Hemisphere – a combination of targeted, total (organo)fluorine, and non-targeted analysis”. I studies  kvantifierade och identifierade Spaan organofluor-ämnen levrar hos olika grupper av marina däggdjur, samt visade att exponeringen av organofluor-ämnen för närvarande underskattas.

Andrapris för bästa mastersarbete inom marina vetenskaper går till:

Felicity Pike (Stockholms universitet) för hennes examensarbete “The social-ecological domains of the seagrass-associated invertebrate gleaning fishery in Zanzibar, Tanzania”. I sin tvärvetenskapliga studie bedömde Pike de olika ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av gleaning (insamling/upplockning av ryggradslösa djur) – en process som ofta ignoreras i bevarande- och förvaltningsplaner.

Den officiella prisceremonin kommer att äga rum under konferensen Havsforskningsdagarna i Öregrund 12-13 november 2019, där också pristagarna har möjligheten att presentera sina arbeten.