The Board

The boards communal e-mail address: styrelsen(at)shf.se

Chair
Stefan Hulth
University of Gothenburg, Department of Marine Sciences
ordforande(at)shf.se

Vice Chair | Dyrssen Award
Karolina Eriksson
Umeå University, Department of Ecology and Environmental Sciences
vice_ordforande(at)shf.se | dyrssen(at)shf.se

Secretary
Adam Ulfsbo
University of Gothenburg, Department of Marine Sciences
sekreterare(at)shf.se

Treasurer
Elin Almroth Rosell
SMHI, Västra Frölunda
kassor(at)shf.se

Member
Jenny Ask
Umeå universitet. Institutionen för ekologi, miljö och geovetetenskap
ledamot(at)shf.se