MRD 2017

Havsforskningsdagarna 2017 arrangerades på Tjärnö marina forskningsstation 29 november – 1 december 2017 tillsammans med Centrum för Hav och Samhälle på Göteborgs universitet. Konferensen satte deltagarnas forskningsområde i ett större sammanhang genom inbjudna talare ifrån såväl samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga discipliner. Konferensen avslutades med en paneldiskussion med alla inbjudna talare där trender och framtida utmaningar inom marin forskning diskuterades.

Keynote speakers

Marie Stenseke, Human Geography, University of Gothenburg, Co-chair of the Multidisciplinary Expert Panel of Intergovernmental Platform on Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES)
Martin Visbeck, GEOMAR, physical oceanographer, Director of the Kiel “Future Ocean” cluster
Sverker Jagers, Department of political sciences, University of Gothenburg and director of Centre for collective action research (CeCAR)