Föreningen behöver ny ordförande!

Tycker du att marina frågor är viktiga?

Tycker du att det är bra att ha en plattform för att stödja studenter och unga forskare inom den marina sektorn?

Vill du vara en del av och utveckla en förening som fokuserar på den marina sektorn?

Vill du förbättra ditt CV med ett icke-vinstdrivande åtagande?

Om du svarar ja på dessa frågor, vänligen kontakta oss på styrelsen(at)shf.se om att gå med i styrelsen.

Dyrssenpriset 2020

Examensarbeten inom det marina fältet på masternivå som har godkänts mellan 1 juli 2019 och 30 juni 2020 är berättigade till nominering till Dyrssen-priset 2020. Projektet måste ligga inom en marinvetenskaplig disciplin och granskas vid ett svenskt universitet. De två bästa avhandlingarna får ett kontantpris och uppmanas att tala vid Marine Science Conference. Kontantpriser är 10.000 SEK för första pris och 5.000 SEK för andra pris.

Vi accepterar nomineringar till Dyrssen-priset fram till 21 augusti. Nomineringen skickas till dyrssen(at)shf.se, hit kan du också vända dig med frågor rörande Dyrssenpriserna.

Havsforskningsdagarna & Årsmöte 2020

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 har styrelsen för Svenska havsforskningsföreningen har beslutat att årets Havsforskningsdagar inte kommer att genomföras under hösten 2020. Detta är såklart synd, men vi ser fram emot konferensen 2021.

Årsmötet hålls vanligtvis i anslutning till konferensen, men i år kommer det att hållas via länk. Det kommer att finnas mer information om detta i samband med kallelsen till årsmötet. Vi hoppas att både nya och gamla medlemmar fortfarande kommer att stödja samhället genom att bli medlem. Medlemsavgiften kan betalas via Swish eller Bankgiro.

Swish-nummer: 123 338 7719

Bankgiro: 5326-2929

Skriv ditt fulla namn i meddelandefältet, du är även välkommen att registrera dig här: https://goo.gl/forms/Xp0Dk1ozLVaKtruD3.

Havsforskningsdagarna 2020

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 har styrelsen för Svenska havsforskningsföreningen har beslutat att årets Havsforskningsdagar inte kommer att genomföras under hösten 2020. Planering angående årsmöte och årets Dyrssen-vinnares presentationer pågår.

Uppdatering Havsforskningsdagarna: 12-13 november

Konferensen Havsforskningsdagarna har blivit förkortat med en dag. Konferensen börjar vid lunch 12 november och avslutas på eftermiddagen 13 november. Registreringsavgiften har reducerats till 1500 SEK för deltagare och till 1200 SEK för doktorander. Vi hoppas att ni fortfarande har möjlighet att delta under de två konferensdagarna med intressanta och givande föredrag och diskussioner.

Alla som har skickat in ett abstract kommer att få möjlighet till muntlig presentation.

Skicka gärna eventuella frågor till konferensen(at)shf.se