Dyrssenpriset 2015

2015 års Dyrssenpris delades ut i två kategorier, kandidat och master. Totalt fick vi in fyra kandidatuppsatser och sju masteruppsatser från olika universitet i Sverige. Vi är glada över den höga kvalitet som uppsatserna generellt håller och i år såg vi oss tvungna att dela priset för bästa masteruppsats mellan Johannes Johansson och Johanna Stedt, som båda nådde upp till höga utvärderingspoäng. Johannes arbete om karaktärisering av cyanobakterieblomningar i Östersjön ger viktig kunskap om hur vi på bästa sätt mäter och utvärderar dessa återkommande och ökande blomningar. Johannas arbete, där hon använde ett flertal olika metoder (bl.a. ”citizen science”) för att kartlägga Sveriges enda art av val, tumlaren, tillförde också ny kunskap inom fältet och var dessutom mycket välskrivet. Priset för bästa kandidatarbete gick till Astrid Hylén för hennes uppsats om kväveprocesser i Östersjön.