Havsforksningsdagarna 2015

Havsforskningsdagarna 2015 hölls på Geologiska institutionen, Lund universitet, Sölvegatan 12 i Lund, till årets havsforskningsdagar kom 49 deltagare varav 19 studenter/unga forskare. Konferensen bjöd på mycket inspirerande och professionella inbjudna talare med stor bredd inom marin forskning. Unga studenter till seniora forskare höll dessutom egna föredrag samt lyssnade till andras presentationer om Sveriges aktuella marina forskning. Föredragen spann över alla de marina forskningsdisciplinerna inom naturvetenskap (biologi, kemi, geologi och oceanografi), men deltagarna bjöds även på mer tvärvetenskapliga presentationer angående samhällsaspekter och beslutsfattande kring marina frågor. Möjligheten att dessutom diskutera havsforskning med forskare från andra områden var mycket uppskattad och för unga forskare och studenter blev det ett utmärkt tillfälle att bredda sin kunskap inom den marina sfären. Både nya och gamla forskare fick möjlighet att knyta nya kontakter för eventuella framtida samarbeten.

2015 års inbjudna talare var:

  • Professor Michele Casini, SLU
  • Professor Hans Hanson, Lunds universitet
  • Dr.Emma Kritzberg, Lunds universitet
  • Professor Catherine Legrand, Linneuniversitetet
  • Professor Caroline P. Slomp, Utrecht University, Nederländerna