logo

SVENSKA HAVSFORSKNINGSFÖRENINGEN

Swedish Society for Marine Sciences

GDPR (General Data Protection Regulation)

In English

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya datalagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR skall se till att företag och organisationer hanterar personuppgifter rätt. Svenska havsforskningsföreningen behandlar Dina personuppgifter (e-postaddress och namn) uteslutande för att kunna behandla nyhetsutskick och information kring den årliga konferensen Havsforskningsdagarna och nomineringar till Dyrssenpriset. Du har rätt att begära radering av Dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats för. Vid frågor om föreningens behandling av personuppgifter vänligen kontakta styrelsen. Du har även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av Dina personuppgifter till Datainspektionen, blivande Integritetsskyddsmyndigheten. Här kan du läsa mer om GDPR: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/gdpr-pa-fem-minuter/

Medlemskap

In English

Du som är intresserad av eller jobbar med arbetsuppgifter relaterade till havet är välkommen som medlem i SHF.

Medlemsavgiften är för närvarande 50 kr betalas in på SHF:s plusgiro 42 79 14-7.

För att medlemsregistret skall fungera och därmed föreningens utskick, måste namn och epostadress anges vid inbetalningen och registreras i vårat medlemsregister klicka här för att komma till registrering i medlemsregistret

Som medlem av SHF får du möjlighet att påverka föreningens verksamhet och stödjer finansieringen av Dyrssenpriset. SHF:s medlemsregister används för att distribuera information om Havsforskningsdagarna.

Frågor kring medlemsskapet kan sändas till medlem(at)shf.se.

forskning
Foto: Katarina Konradsson