Dyrssenpriset 2019

Dyrssenpriset 2019 – nomineringen stängd

Alla examensarbeten inom det marina området som godkänts mellan 1 juli 2018 och 30 juni 2019 kan nomineras till Dyrssenpriset 2019. Sista dag för nominering är 25 augusti 2019. Examensarbetet bör ha anknytning till ett universitet eller en högskola i Sverige. Nomineringen kan skickas in av studenten själv, men måste innehålla ett nomineringsbrev från handledare eller examinator samt kontaktuppgifter till denne (e-mail räcker). Nomineringen ska innehålla följande:

  • Uppsatsen i pdf-format
  • Nominering från handledare eller examinator
  • Namn, adress och den nominerades e-mailadress
  • Universitet och institution där uppsatsen godkänts
  • Namn och e-mail till handledare för examensarbetet
  • Antal högskolepoäng

Nomineringen skickas till dyrssen(at)shf.se, hit kan du också vända dig med frågor rörande Dyrssenpriserna. Priserna delas ut i samband med Svenska Havsforskningsföreningens konferens Havsforskningsdagarna hösten 2019.