Protokoll 2019/20

20191004 Protokoll SHF styrelsemöte

20191010 Protokoll SHF styrelsemöte

20191112 Protokoll årsmöte | Dagordning | Årsberättelse |

Bilagor till årsmötesprotokoll: Bilaga 1 (bokslut) | Bilaga 2 (revisionsberättelse) | Bilaga 3 (reviderat bokslut)

20191129 Protokoll SHF konstituerande

20200107 Protokoll SHF styrelsemöte

20200421 Protokoll SHF styrelsemöte

20200504 Protokoll SHF styrelsemöte

20200525 Protokoll SHF styrelsemöte

20200622 Protokoll SHF styrelsemöte

20200817 Protokoll SHF styrelsemöte