logo

SVENSKA HAVSFORSKNINGSFÖRENINGEN

Swedish Society for Marine Sciences

Välkommen

In English

Svenska havsforskningsföreningen, SHF, är en ideell förening som verkar för att främja samarbete kring frågor som rör den marina miljön. Varje år anordnar SHF konferensen Havsforskardagarna, vars huvudsyfte är att främja spridandet av svensk forskning på nationell och internationell nivå.

Havsforskningsdagarna 2017

Vi är glada att meddela att Havsforskningsdagarna kommer arrangeras på Tjärnö marina forskningsstation 29 november – 1 december 2017. I år kommer konferensen att arrangeras tillsammans med Centrum för Hav och Samhälle på Göteborgs universitet.

Syftet med Havsforskningsdagarna är att ge möjlighet till nya kontakter mellan både nya och etablerade havsforskare, med såväl samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig bakgrund. Under konferensen kommer det tt ges möjlighet till både muntliga presentationer och posterpresentationer.

Under konferensen kommer också Dyrssenpriset att delas ut, 15 000 kr till bästa marina masteruppsats och 5000 kr till bästa marina kandidatuppsats. För mer information om nominering till Dyrssenpriset, klicka här.

Bli medlem

Du som är intresserad av eller jobbar med arbetsuppgifter relaterade till havet är välkommen som medlem i SHF. Som medlem i SHF får du möjlighet att påverka föreningens verksamhet och stödjer finansieringen av Dyrssenpriset. Medlemsavgiften är för närvarande 50 kr betalas in på SHF:s plusgiro 42 79 14-7. För att medlemsregistret skall fungera och därmed föreningens utskick, måste namn och epostadress anges vid inbetalningen och registreras i vårat medlemsregister klicka här för att komma till registrering i medlemsregistret

Konferens 2014konferens 2014
Foto: Kristina Viklund

Kallelse till årsmöte 2016

Svenska havsforskningsföreningen håller årsmöte den 12 december 2016 klockan 13-15 på SMHI i Göteborg (lokal Molnet). Det finns även möjlighet att delta via Skype/Lync.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 14 november.

Ladda ner dagordning här (pdf).

I anslutning till årsmötet kommer det att hållas ett öppet seminarium av Malin Ödalen
(kl. 11-12): The role of ocean processes in glacial ocean CO2 storage - how much CO2 can the ocean take up and why?

Havsforskningsdagarna 2016 – konferensen inställd!

I år, 2016, kommer Havsforskningsdagarna att göra ett uppehåll. Under tiden kommer vi i styrelsen att arbeta om konferensupplägget och organisationen något och konferensen återkommer 2017. Då kommer konferensen att anordnas i samarbete med Hav och Samhälle vid Göteborgs universitet. Årets vinnare av Dyrssenpriset kommer att utses som vanligt och presentationerna av arbetena kommer att ske på konferensen 2017.

Dyrssenpriset 2016

Nu är det dags att nominera examensarbeten till Dyrssenpriset 2016!
Har du själv skrivit eller känner du någon som skrivit examensarbete i något marint område? Nominera arbetet till stora eller lilla Dyrssenpriset, klicka här. Sista nomineringsdag för Dyrssenpriset 2016 är 31 augusti. Alla examensarbeten inom det marina området som godkänts mellan 1 juli 2015 och 30 juni 2016 kan nomineras till Dyrssenpriset 2016

Havsforskningsdagarna 2015
18-20 november i Lund

Havsforskningsdagarna 2015 hölls på Geologiska institutionen, Lund universitet, Sölvegatan 12 i Lund, till årets havsforskningsdagar kom 49 deltagare varav 19 studenter/unga forskare. Konferensen bjöd på mycket inspirerande och professionella inbjudna talare med stor bredd inom marin forskning. Unga studenter till seniora forskare höll dessutom egna föredrag samt lyssnade till andras presentationer om Sveriges aktuella marina forskning. Föredragen spann över alla de marina forskningsdisciplinerna inom naturvetenskap (biologi, kemi, geologi och oceanografi), men deltagarna bjöds även på mer tvärvetenskapliga presentationer angående samhällsaspekter och beslutsfattande kring marina frågor. Möjligheten att dessutom diskutera havsforskning med forskare från andra områden var mycket uppskattad och för unga forskare och studenter blev det ett utmärkt tillfälle att bredda sin kunskap inom den marina sfären. Både nya och gamla forskare fick möjlighet att knyta nya kontakter för eventuella framtida samarbeten.

Program finns här (pdf).

2015 års inbjudna talare var:

  • Professor Michele Casini, SLU
  • Professor Hans Hanson, Lunds universitet
  • Dr.Emma Kritzberg, Lunds universitet
  • Professor Catherine Legrand, Linneuniversitetet
  • Professor Caroline P. Slomp, Utrecht University, Nederländerna

Havsforskningskonferens 2014

Konferensen 2014 är till ända, och vi blickar tillbaka på tre fullspäckade dagar i Umeå. Organisationskommittén tackar sponsorer, plenarföreläsare, föredragshållare och alla deltagare för en lyckad konferens. Vi kan nu pusta ut ett litet tag, men snart är planeringen igång för Havsforskningsdagarna 2015. Håll utkik på hemsidan för information.

Läs mer om konferensen 2014 här

Senaste nytt

11 november 2016

Kallelse till årsmöte 2016

Svenska havsforskningsföreningen håller årsmöte den 12 december 2016 klockan 13-15 på SMHI i Göteborg. Det finns även möjlighet att delta via Skype/Lync. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 14 november.

Ladda ner dagordning här (pdf).

14 september 2016

Nominering till Dyrssenpriset 2016 stängd

Den sista augusti 2016 var sista dagen för nominering av kandidat och master arbeten till Dyrssenpriset. Vi är mycket glada över att i år ha fått in hela 16 master arbetetn och 11 kandidat arbeten. Styrelsen påbörjar nu arbetet med att granska arbetena och kommer att meddela vinnare under oktober månad.

13 september 2016

Havsforskningsdagarna 2016 - konferensen inställd!

I år, 2016, kommer Havsforskningsdagarna att göra ett uppehåll. Under tiden kommer vi i styrelsen att arbeta om konferensupplägget och organisationen något och konferensen återkommer 2017. Då kommer konferensen att anordnas i samarbete med Hav och Samhälle vid Göteborgs universitet. Årets vinnare av Dyrssenpriset kommer att utses som vanligt och presentationerna av arbetena kommer att ske på konferensen 2017.

30 maj 2016

Dyrssenpriset 2016

Nominera ditt kandidat- eller masterarbete till Dyrssenpriset,
mer info här.