logo

SVENSKA HAVSFORSKNINGSFÖRENINGEN

Swedish Society for Marine Sciences

Välkommen

In English

Svenska havsforskningsföreningen, SHF, är en ideell förening som verkar för att främja samarbete kring frågor som rör den marina miljön. Varje år anordnar SHF konferensen Havsforskardagarna, vars huvudsyfte är att främja spridandet av svensk forskning på nationell och internationell nivå.

Havsforskningsdagarna 2017

Vi är glada att meddela att Havsforskningsdagarna 2017 kommer arrangeras på Tjärnö marina forskningsstation 29 november – 1 december 2017. I år kommer konferensen att arrangeras tillsammans med Centrum för Hav och Samhälle på Göteborgs universitet.

Syftet med Havsforskningsdagarna är att ge möjlighet till nya kontakter mellan både nya och etablerade havsforskare, med såväl samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig bakgrund. Under konferensen kommer det att ges möjlighet till både muntliga presentationer och posterpresentationer.

Under konferensen kommer också Dyrssenpriset att delas ut, 15 000 kr till bästa marina masteruppsats och 5000 kr till bästa marina kandidatuppsats. För mer information om nominering till Dyrssenpriset, klicka här.

Bli medlem

Du som är intresserad av eller jobbar med arbetsuppgifter relaterade till havet är välkommen som medlem i SHF. Som medlem i SHF får du möjlighet att påverka föreningens verksamhet och stödjer finansieringen av Dyrssenpriset. Medlemsavgiften är för närvarande 50 kr betalas in på SHF:s plusgiro 42 79 14-7. För att medlemsregistret skall fungera och därmed föreningens utskick, måste namn och epostadress anges vid inbetalningen och registreras i vårat medlemsregister klicka här för att komma till registrering i medlemsregistret.

Konferens 2014konferens 2014
Foto: Kristina Viklund

Senaste nytt

16 mars 2017

Dyrssenpriset 2016

Inom kort kommer vinnarna av Dyrssenpriset 2016 att annonseras här!
Vill du nominera till Dyrssenpriset 2017? Vi tar in nomineringar löpande och du hittar all information om hur du nominerar under fliken Dyrssenpriset.