logo

SVENSKA HAVSFORSKNINGSFÖRENINGEN

Swedish Society for Marine Sciences

Välkommen!

In English

Svenska havsforskningsföreningen, SHF, är en ideell förening som verkar för att främja samarbete kring frågor som rör den marina miljön. Varje år anordnar SHF konferensen Havsforskardagarna, vars huvudsyfte är att främja spridandet av svensk forskning på nationell och internationell nivå.

Konferens 2014konferens 2014
Foto: Kristina Viklund

Havsforskningsdagarna 2016 – konferensen inställd!

I år, 2016, kommer Havsforskningsdagarna att göra ett uppehåll. Under tiden kommer vi i styrelsen att arbeta om konferensupplägget och organisationen något och konferensen återkommer 2017. Då kommer konferensen att anordnas i samarbete med Hav och Samhälle vid Göteborgs universitet. Årets vinnare av Dyrssenpriset kommer att utses som vanligt och presentationerna av arbetena kommer att ske på konferensen 2017.

Dyrssenpriset 2016

Nu är det dags att nominera examensarbeten till Dyrssenpriset 2016!
Har du själv skrivit eller känner du någon som skrivit examensarbete i något marint område? Nominera arbetet till stora eller lilla Dyrssenpriset, klicka här. Sista nomineringsdag för Dyrssenpriset 2016 är 31 augusti. Alla examensarbeten inom det marina området som godkänts mellan 1 juli 2015 och 30 juni 2016 kan nomineras till Dyrssenpriset 2016

Havsforskningsdagarna 2015
18-20 november i Lund

Havsforskningsdagarna 2015 hölls på Geologiska institutionen, Lund universitet, Sölvegatan 12 i Lund, till årets havsforskningsdagar kom 49 deltagare varav 19 studenter/unga forskare. Konferensen bjöd på mycket inspirerande och professionella inbjudna talare med stor bredd inom marin forskning. Unga studenter till seniora forskare höll dessutom egna föredrag samt lyssnade till andras presentationer om Sveriges aktuella marina forskning. Föredragen spann över alla de marina forskningsdisciplinerna inom naturvetenskap (biologi, kemi, geologi och oceanografi), men deltagarna bjöds även på mer tvärvetenskapliga presentationer angående samhällsaspekter och beslutsfattande kring marina frågor. Möjligheten att dessutom diskutera havsforskning med forskare från andra områden var mycket uppskattad och för unga forskare och studenter blev det ett utmärkt tillfälle att bredda sin kunskap inom den marina sfären. Både nya och gamla forskare fick möjlighet att knyta nya kontakter för eventuella framtida samarbeten.

Program finns här (pdf).

2015 års inbjudna talare var:

  • Professor Michele Casini, SLU
  • Professor Hans Hanson, Lunds universitet
  • Dr.Emma Kritzberg, Lunds universitet
  • Professor Catherine Legrand, Linneuniversitetet
  • Professor Caroline P. Slomp, Utrecht University, Nederländerna

Havsforskningskonferens 2014

Konferensen 2014 är till ända, och vi blickar tillbaka på tre fullspäckade dagar i Umeå. Organisationskommittén tackar sponsorer, plenarföreläsare, föredragshållare och alla deltagare för en lyckad konferens. Vi kan nu pusta ut ett litet tag, men snart är planeringen igång för Havsforskningsdagarna 2015. Håll utkik på hemsidan för information.

Läs mer om konferensen 2014 här

Senaste nytt

14 september 2016

Nominering till Dyrssenpriset 2016 stängd

Den sista augusti 2016 var sista dagen för nominering av kandidat och master arbeten till Dyrssenpriset. Vi är mycket glada över att i år ha fått in hela 16 master arbetetn och 11 kandidat arbeten. Styrelsen påbörjar nu arbetet med att granska arbetena och kommer att meddela vinnare under oktober månad.

13 september 2016

Havsforskningsdagarna 2016 - konferensen inställd!

I år, 2016, kommer Havsforskningsdagarna att göra ett uppehåll. Under tiden kommer vi i styrelsen att arbeta om konferensupplägget och organisationen något och konferensen återkommer 2017. Då kommer konferensen att anordnas i samarbete med Hav och Samhälle vid Göteborgs universitet. Årets vinnare av Dyrssenpriset kommer att utses som vanligt och presentationerna av arbetena kommer att ske på konferensen 2017.

30 maj 2016

Dyrssenpriset 2016

Nominera ditt kandidat- eller masterarbete till Dyrssenpriset,
mer info här.

3 november 2015

Programmet klart

Programmet för konferensen är klart, och kan laddas ner här.

3 november 2015

För SHF-medlemmar:

Dagordning för årsmöte inklusive motioner finns att ladda ner här. Om du ännu inte är medlem men vill bli det, klicka här.

22 oktober 2015

Dyrssenvinnare 2015

Delat förstapris på mastersnivå:
Johannes Johansson,Göteborgs universitet, Characterizing the surface accumulations of cyanobacteria in the Baltic Sea using remote sensing and in situ data during the period 2002-2014 och Johanna Stedt, Lunds universitet, Small-scale distribution and behaviour of the harbour porpoise (Phocoena phocoena) around Kullaberg, Sweden.

Förstapris på kandidatnivå:
Astrid Hylén, Göteborgs universitet, Fixed nitrogen in sediments of the Gulf of Bothnia -Recycling, transformation and removal
Hedersomnämnande: Amanda Nylund, Göteborgs universitet, Scrubber water in the Baltic Sea -Does it affect the microbial community?.

20 oktober 2015

Kallelse till årsmöte

SHF:s medlemmar kallas till årsmöte den 19 november 2015 på Geologiska institutionen, Lunds universitet, Sölvegatan 12 i Lund. Motioner skickas till ordforande@shf.se senast 21 oktober.

20 oktober 2015

Förlängt datum föredrag

Vi har fortfarande utrymme för några föredrag till. Om du missat att anmäla föredrag, eller om du har en poster du vill presentera, kontakta sekreterare@shf.se senast 26 oktober.

7 september 2015

Betala medlemskap online

I år kan man enkelt betala sitt medlemskap i SHF online, genom att klicka här.

3 september 2015

Välkomna till Lund 18-20 november!

Viktiga datum:
16 oktober sista dag för early-birdanmälan och abstracts
6 november sista dag för anmälan
18 november start konferens
20 november slut konferens

21 november 2014

Årets konferens avklarad

Vi pustar nu ut efter att ha arrangerat årets konferens, Under konferensen hölls också årsmöte för SHF, och en delvis ny styrelse valdes. Hemsidan kommer att uppdateras så snart det konstituerande mötet hållits.

23 oktober 2014

Programmet för konferensen klart

Programmet för konferensen är nu klart, och vi ser fram emot en fullspäckad och spännande konferens, där många aspekter på hav och havsmiljö kommer att belysas. Programmet i pdf- format kan du hitta här.

Anmälan öppen till den 1 november. Anmälningsformulär finns här.

2 juli 2014

Anmälan till konferensen öppen
Nu är anmälan till konferensen öppen. Mer information hittar du här.

Styrelsen vill passa på att tacka årets sponsorer för stöd till konferensen:

4 november 2013

Nytt år, ny styrelse
Ännu ett årsmöte har gått av stapeln, och en nyvald styrelse står beredd att börja arbeta för föreningen. Vid årsmötet beslutades att nästa års konferens ska hållas i Umeå. Kontaktuppgifter till den nya styrelsen kan du hitta här.