Dyrssenpriset 2016

2016 var konkurrensen om stora Dyrssenpriset hård, hela 16 arbeten nominerades och flera höll hög kvalité. Efter en samlad bedömning av studiernas intressevärde, kunskapsnivån hos författaren, utförande av studien och presentation av arbetet så har styrelsen beslutat att stora Dyrssenpriset 2016 går till Kristina von Schreebs arbete Mapping coastal biotopes and resource use in Zanzibar Tanzania, institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Kristinas arbete har högt intressevärde och undersöker både groundtruthing av satellitmätningar i afrikansk miljö och användning av GIS som stöd till utveckling av havsplanering i samma miljö. Arbetet är också mycket bra presenterat och understött med relevanta figurer och tabeller.

Vi vill också ge ett hedersomnämnande till Yasmin Bokharis arbete, The palaeoceanography of Kattegat during the last deglaciation from benthic foraminiferal stable isotopes. Även Yasmin har gjort en mycket väl genomförd studie, med högt intressevärde.


Lilla Dyrssenpriset 2016 går till Ellika Fausts kandidatarbete, How the Pacific oyster came to Sweden – A population genetic analysis to determine the origin of Crassostrea gigas in Sweden, institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Ellika har gjort ett väl strukturerat arbete om genetiken hos ett antal olika populationer av ostron i Danmark, Sverige och Norge. Invasiva arter är ett aktuellt miljöproblem och Ellikas arbete bidrar till en ökad förståelse av spridningsvägar för en viktig sådan art.