Havsforskningsdagarna 2020

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 har styrelsen för Svenska havsforskningsföreningen har beslutat att årets Havsforskningsdagar inte kommer att genomföras under hösten 2020. Planering angående årsmöte och årets Dyrssen-vinnares presentationer pågår.