Uncategorized

Fyra Hedersordförande utsedda

Styrelsen för Svenska Havsforskningsföreningen har den 18 februari 2021 beslutat utse

Prof. Edna Graneli (LiU och LU)
Prof. Lena Kautsky (SU)
Prof. David Turner (GU)
Prof. Johan Wikner (UU)

till hedersordföranden för föreningen. Det är med värme och stolthet som föreningen genom hedersomnämnandet uttrycker sin stora tacksamhet till dessa personer. Genom sin professionella gärning och personlighet har de haft stor betydelse inte bara för medlemmarna i Svenska Havsforskningsföreningen utan även för utvecklingen av den svenska marina och maritima verksamheten i stort.

Tack !
Styrelsen för Svenska Havsforskningsföreningen
Stefan Hulth Ordf.